Tjänster

Lönsam Tillväxt

Att skapa tillväxt med lönsamhet kan vara en utmaning i lågkonjunktur med ökade kostnader. Med fokus på effektivitet och smart resursanvändning hjälper Daily Vision dig att utveckla en hållbar tillväxtstrategi. Tillsammans sätter vi en tydlig strategi för vad som skall ge intäkt, ser över marginaler och analyserar lönsamhet, sätter budget och KPIer för kontroll. 

Affärsplan

En tydlig vision, definierade mål och en utarbetad strategi för att uppnå målen är en förutsättning för en trivsam och lönsam verksamhet. Vi skapar en hållbar plan för ditt bolag som möjliggör att ni når resultat, för ett mål utan plan är bara en önskan. Vi jobbar igenom styrkor för att klargöra säljargument och konkurenter för att sätta position och målgrupp. Vi sätter sälj- och marknadsstrategi för att säkra synlighet och tillgänglighet där kunden finns. Vi ser på befintliga kunders lojalitet och behov av nya. 

Struktur i ledarskap

Att ha väl definierade planer och processer ökar produktivitet, minskar kostnader och förbättrar kvalitet vilket möjliggör en hållbar och lönsam tillväxt på lång sikt. Med en företagskalender och gemensamt satta processer, mötesagendor och rutinbeskrivningar skapar vi en tydlighet från ledningen och självgående personal. Effektivitet på ett hållbart sätt som ger trygghet. Här möjliggör vi rum för kreativa ideer och innovation som driver bolaget framåt!

Förändringsledning är utmanande och här kan det  vara mycket värdefullt med konsultstöd.

Marknadsföring

Anlita Daily Vision för några timmars stöttning i veckan, ha workshops med teamen eller för att driva marknadsavdelningen under en period. Ta hjälp för att sätta strategi eller genomföra organisationsförändring. Anlita i specifika projekt eller frågor som: Vilken kompetens bör vi ha inhouse och vad är bättre externt? Vad är styrkorna och våra säljargument, vilka problem löser vi åt vår kund? Vem är kunden och i vilka kanaler rör den sig, vart ska vi då synas och finnas? Hur stor budget bör vi lägga för att nå våra försäljningsmål? Marknadsföring idag är komplext med stöd finns!

Fri Konsultation

Är du ägare eller VD på ett bolag som stagnerat och funderar på nästa steg? Eller växer ni så fort att du knappt hinner med? Är vision, strategi och processer svårt att definiera, och prioritera? Ta en förutsättningslös dialog för att se om lite utifrån-perspektiv kan hjälpa till att se nuläget!