Om Daily Vision

Daily Vision är grundat av Kristina Hermansson med visionen att bidra till ett mer hållbart företagsklimat, där fokus på vision i vardagen och effektiva processer skapar lönsamhet och trivsel. Att leda i förändring är utmanande och här har Kristina lång erfarenhet av behovet av tydlighet. Affärsplan med vision, strategi och mål ska matchas med organisation och kompetens i kombination med budget. Struktur i organisation, processutveckling och rutiner blir viktigt samt projektledning av marknad- och försäljningsstrategier som flyttar bolaget framåt.

 

Med över 20 års erfarenhet på ledande befattningar, varav 12 år i ledningsgrupp är Kristina senior inom verksamhetsutveckling. Marknadsföring, sälj, ecom och retail, B2B och B2C på både mindre och större bolag har gett en bred förståelse för olika bolags utmaningar. Kristina har arbetat med både externa VD och ägarledda bolag, rapporterat till styrelse och ägare och är själv aktiv styrelseledamot. Som partner till Daily Vision är målet att du och dina medarbetare får stöttning i strukturen för att frigöra er expertis & innovation till lönsam tillväxt och ta er närmare er vision. Konsult som strategiskt bollplank, operativt projektledande eller interim under period - vi skräddarsyr innehåll och omfattning helt efter dina behov.

 

UPPDRAG: MARKNADSCHEF / CCO (2017-2023)

BOLAG: CELLBES of SWEDEN

OMSÄTTNING: 470 - 670 MSEK

ANSTÄLLDA: 100-200

 • Affärsplan Vision, Strategi, Mål

 • Marknadsstrategi, Marknadsplan

 • Budget & Resultatuppföljning / KPIer
 • Organisation / Processer / Årsplan

 • Kundlojalitet och nykundsrekrytering

 • Varumärke & Kampanjutveckling
 • Online & Offline Marknadsföring

UPPDRAG: MARKNADSCHEF &  ECOM-CHEF (2011-2015)

BOLAG: ABECITA & SALMING UNDERWEAR

ANTAL ANSTÄLLDA: 10-30

OMSÄTTNING: 60-80 MSEK

 • Startat & Drivit E-handel B2C och B2B
 • Online & Offline Marknadsföring
 • Affärsplan Vision, strategi, mål
 • Årsplan / Företagskalender
 • Processer, rutiner, beslutspunkter och ansvar
 • Varumärkesplattform & Konceptutveckling
 • PR, mässor & event

UPPDRAG: MARKETING MANAGER / RETAIL (2001-2011)

BOLAG: ETON FASHION AB

ANTAL ANSTÄLLDA: 30-50

OMSÄTTNING: 80-270 MSEK

 • Varumärkesförflyttning
 • Konceptutveckling
 • Marknadsföring, mässor, annonser, PR
 • Årsplan / Företagskalender
 • Processer, rutiner, beslutspunkter och ansvar
 • Utvecklat Franchise som nytt affärsben
 • Retailstrategi, etablering och drift av Brand Stores

Konsult

Kristina Hermansson

Grundare & VD Daily Vision